top of page

WORKSHOP /EXPERIMENT

 

Vi planerar och utför workshops i samarbete med andra aktörer. Genom ett fördjupande arbete med kreativa workshops, projekt och experimentell verkstad verkar vi för en intern likväl som extern förståelse för de kulturella mervärden som ett rikt kulturliv i ett samhälle skapar. 

 

Har du en workshop du vill genomföra? Vill du ha hjälp med att få din arbetsplats att utveckla sin kreativitet? Kontakta oss för mer information!

 

 

 

Vår lokal på Nohabgatan 9 är den perfekta platsen för experimenterande och lustfyllt lärande. Byggnaden är uppförd 1897 som målarverkstad. Byggnaden är en av Nohabs två kvarvarande träbyggnader.

Tillsammans med Kulturverkstan Göteborg och City Trollhättan gjordes ljuskonst av kreativa gymnasieungdomar.

Med många meter snöre och andra knytbara material anordnades after-work-shop med ACT och NOVA mat och möten.

Ditt meddelande är på väg till Vittring!

bottom of page