top of page

VI /VITTRING

Vittring förenar fluffiga marängdrömmar och hårt drivna visioner i lekfulla workshops, experimentella korsbefruktningar och konst-happenings.

 

Vittring är en konstnärsgrupp som vill inspirera till utveckling och lärande inom flertalet yrkesområden och utbildningsområden. Med utgångspunkt i vår gemensamma drivkraft och erfarenhet av konst och kultur har Vittring som mål att utveckla ett långsiktigt fungerande sätt att arbeta med ideell föreningsverksamhet och samtidigt möjliggöra för ett ökat kulturellt företagande.Vittring verkar inom olika konstellationer och sammansättningar av kulturutövare och har även som mål att möjliggöra och utveckla samverkan med andra yrkesområden och samhällsgrupper.Genom ett fördjupande arbete med kreativa workshops, projekt och experimentell verkstad, gärna med ett tvärvetenskapligt perspektiv, verkar vi för en intern likväl som extern förståelse för de kulturella mervärden som ett rikt kulturliv i ett samhälle skapar. Öppen och utåtriktad verksamhet blandas med mer specifika, djuplodande analyser när vi önskar rikta vårt arbete mot den breda allmänheten likväl som den privata sektorn.

Maria Qvarford Brising

Maria Qvarford Brising

Jon Rundlöf

Jon Rundlöf

Johan Hallberg

Johan Hallberg

Pernilla Eskilsson

Pernilla Eskilsson

Elin Flognman

Elin Flognman

David Myrvold

David Myrvold

Yvonne Swahn

Yvonne Swahn

bottom of page